COVID-19 мерки и безопасност

Скъпи гости,
Вашата сигурност е наш основен приоритет, за това екипът ни прие допълнителни противоепидемични мерки за превенция и контрол на територията на комплекса и на прилежащите обекти, всички съобразени и съгласно насоките на здравните органи.

Правила за гостите

 • Дезинфекция на ръцете – задължителна при влизане в общите части на хотелите, асансьорите и ресторантите на указаните места
 • Дистанция между гостите – спазвайте дистанция от 1,5 м от другите гости и от служителите на обекта
 • Политика за работа на рецепция – съобразявайте се с ограниченията за достъп и брой гости на рецепция при пристигане,
  настаняване, напускане или по друг повод
 • Движение в ресторантите – спазвайте ограниченията за достъп и указанията за движение в ресторантите и
  външните обекти за хранене. 
 • Вход-Изход – използвайте обозначените за целта входове и изходи в местата за хранене
 • Асансьори – асансьорите могат да бъдат използвани от не повече от четирима души едновременно
 • Шезлонги и чадъри – не променяйте местата на шезлонгите и чадърите около басейните и на плажа
  те са съобразени с изискванията на Министерството на туризма

Допълнителни мерки за хигиена и безопасност

 • Измерване на температура – измерване на температурата на входа на комплекса на всички гости, обслужващ персонал и доставчици
 • Превозни средства – дезинфекция на превозните средства на входа на комплекса
 • Дезинфекция хотелски стаи – всекидневно почистване и дезинфекциране на хотелските стаи и всички контактни повърхности
 • Дезинфекция на външни зони – всекидневна дезинфекция на алеите на комплекса, пейките, зоните около
  басейните, шезлонгите, кошчетата
 • Дезинфекция общи площи – редовна дезинфекция на всички общи части и повърхности
 • Дезинфекция на вентилационната система – редовно почистване на вентилационната система и смяна на филтрите
 • Зони с дезинфектанти – осигуряване на диспенсъри със сертифициран дезинфектант за Ковид-19 на входовете на хотелите, ресторантите, пред асансьорите, общите тоалетни
 • Маркировка за дистанция – осигурени са подови стикери, указващи препоръчителната дистанция
 • Басейни Мерки – басейните ще функционират при спазване на правилата за безопасност и
  физическа дистанция между посетителите.
 • Предпазни екрани рецепция – предпазни екрани са поставени на всички рецепции
 • Изхранване в ресторантите – Изхранването е на бюфет като храната е подредена зад прозрачни прегради и предоставянето и се осъществява от служител, оборудван с маска и ръкавици. Няма пряк контакт на гостите с храната. При необходимост се предвижда почасово изхранване на гостите на хотела.
 • Автомати напитки – автоматите за напитки ще бъдат без опция самообслужване
 • Предпазно облекло служители – всички служители са оборудвани с лични предпазни средства
 • Предпазни материали за гости – на рецепция на всеки хотел има достъпни при необходимост маски за лице,
  ръкавици, дезинфектант за ръце и повърхности.
 • Анимация – Анимацията ще се провежда само на открито
 • Помещения за карантина – подготвени са помещения според изискванията на Министерство на здравеопазването за евентуалното карантиниране на гости или персонал.
 • Важни контакти – на видно място са поставени необходимите номера на РЗИ, лечебното заведение за обслужване към хотела и на регионалните здравни власти.